Tp.HCM hỗ trợ các HTX giải quyết nhu cầu đất đai

Mới đây, UBND Tp.HCM đã giao Sở TN-MT phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện hỗ trợ HTX giải quyết nhu cầu sử dụng đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh,…

20170315111346-d710

UBND Tp.HCM vừa giao Sở TN-MT phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện hỗ trợ HTX giải quyết nhu cầu sử dụng đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, phương thức hỗ trợ đất đai cho HTX (giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất có hỗ trợ kinh phí thuê đất); công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX đã được giao đất.

Đồng thời, tạo điều kiện cho HTX thuê lại đất dài hạn phù hợp quy hoạch, bán chỉ định, sử dụng hợp pháp đất của cá nhân, tổ chức để phát triển sản xuất, kinh doanh…

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)