Bán đất nền dự án Hà Nội

Sắp xếp theo
cực phẩm thiên nhiên ban tặng - đất giãn dân viwe suối - cách qla 21 300 - cách chợ hoà lạc 600m - cách cnc, đhqg 600m2 - xung quanh có hơn 100 căn bi?...
100m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội* diện tích: 100m2, mặt tiền 5m. đường rộng 9m, vỉa hè 4mhạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học qu?...
75m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội * diện tích: 75m2, mặt tiền 5m. đường rộng 8m, vỉa hè 4m hạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học ...
100m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội* diện tích: 100m2, mặt tiền 5m. đường rộng 9m, vỉa hè 4mhạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học qu?...
cực phẩm thiên nhiên ban tặng - đất giãn dân viwe suối - cách qla 21 300 - cách chợ hoà lạc 600m - cách cnc, đhqg 600m2 - xung quanh có hơn 100 căn bi?...
100m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội* diện tích: 100m2, mặt tiền 5m. đường rộng 9m, vỉa hè 4mhạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học qu?...
cực phẩm thiên nhiên ban tặng - đất giãn dân viwe suối - cách qla 21 300 - cách chợ hoà lạc 600m - cách cnc, đhqg 600m2 - xung quanh có hơn 100 căn bi?...
75m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội * diện tích: 75m2, mặt tiền 5m. đường rộng 8m, vỉa hè 4m hạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học ...
cực phẩm thiên nhiên ban tặng - đất giãn dân viwe suối - cách qla 21 300 - cách chợ hoà lạc 600m - cách cnc, đhqg 600m2 - xung quanh có hơn 100 căn bi?...
75m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội * diện tích: 75m2, mặt tiền 5m. đường rộng 8m, vỉa hè 4m hạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học ...
cực phẩm thiên nhiên ban tặng - đất giãn dân viwe suối - cách qla 21 300 - cách chợ hoà lạc 600m - cách cnc, đhqg 600m2 - xung quanh có hơn 100 căn bi?...
100m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội* diện tích: 100m2, mặt tiền 5m. đường rộng 9m, vỉa hè 4mhạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học qu?...
75m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội * diện tích: 75m2, mặt tiền 5m. đường rộng 8m, vỉa hè 4m hạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học ...
cực phẩm thiên nhiên ban tặng - đất giãn dân viwe suối - cách qla 21 300 - cách chợ hoà lạc 600m - cách cnc, đhqg 600m2 - xung quanh có hơn 100 căn bi?...
100m2 khu tái định cư đại học quốc gia ha nội* diện tích: 100m2, mặt tiền 5m. đường rộng 9m, vỉa hè 4mhạ tầng đồng bộ cạnh làng đại học qu?...