Thí điểm thế chấp tài sản gắn với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Về đề nghị góp ý dự thảo “Đề án thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài”, Bộ Xây dựng đã có phúc đáp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

20170221160009-436c

Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Theo Bộ Xây dựng:

Việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng nước ngoài là các giao dịch có yếu tố nước ngoài. Điều này có thể dẫn đến sở hữu BĐS của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, do đó có thể ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của đất nước. Vì vậy, theo đề xuất tại Đề án, Bộ Xây dựng thống nhất cần phải thực hiện thí điểm trong 5 năm. Tuy nhiên, việc thí điểm chỉ nên thực hiện tại một số địa phương (như TP. Hà Nội, Tp.HCM) thay vì thí điểm trên phạm vi cả nước. Sau khi có tổng kết, đánh giá thì mới đề xuất mở rộng.

Về phạm vi đề xuất của Đề án: đề nghị không quy định thế chấp tại các chi nhánh của các ngân hàng Việt Nam tại nước ngoài mà chỉ quy định thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS, có liên quan đến việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng. Do vậy đề nghị bổ sung Bộ Xây dựng vào quá trình nghiên cứu và triển khai Đề án.

(Theo Báo Xây dựng Online)