Quảng Bình kêu gọi đầu tư 70 dự án trong giai đoạn 2016-2020

Mới đây, Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết, tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020 gồm 70 dự án.

20170302092852-5b3f

TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Cụ thể, các dự án thuộc được kêu gọi đầu tư bao gồm: 10 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị; 04 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 29 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ; 07 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 02 dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; 18 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, điện, môi trường.

Theo Sở KH&ĐT Quảng Bình, UBND tỉnh giao cho Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng nội dung thông tin dự án, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục; đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình xúc tiến các dự án thuộc Danh mục, kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

(Theo Báo Đầu tư)