Quận Hà Đông đấu giá 37 thửa đất, thu về gần 100 tỷ đồng

Mới đây, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Hà Đông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 37 thửa đất tại khu tái định cư Kiến Hưng và tái định cư Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

 
20160516073942503
Quận Hà Đông đấu giá thành công 37 thửa đất tại 2 khu tái định cư

Cụ thể, 37 thửa đất tại khu tái định cư Kiến Hưng và tái định cư Dương Nội đã được đấu giá thành công. Tại khu tái định cư Dương Nội có 35 thửa đất được đấu giá. Đối với 23 thửa đất nhóm 1, giá khởi điểm là 40,5 triệu đồng/m2, kết quả 23 thửa đất được đấu giá thành công với mức giá thấp nhất là 52,5 triệu đồng/m2, cao nhất là 63,7 triệu đồng/m2. Đối với 10 thửa đất nhóm 2, giá khởi điểm là 36,5 triệu đồng/m2, có 10 thửa đất được đấu giá thành công với mức giá thấp nhất là 45,5 triệu đồng/m2, cao nhất là 48,8 triệu đồng/m2. Đối với 2 thửa loại 3, giá khởi điểm là 30,5 triệu đồng/m2, đấu giá thành công cả 2 thửa đất với 35,1 triệu đồng và 35 triệu đồng/m2.

Tại khu tái định cư Kiến Hưng, nhóm 1 có 1 thửa đất được đấu giá với mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng/m2, kết quả đấu giá thành công với mức giá là 44,5 triệu đồng. Với 1 thửa đất thuộc nhóm 2 có giá khởi điểm là 25,7 triệu đồng/m2, kết quả đấu giá thành công với mức giá là 42,7 triệu đồng.

Được biết, tổng tiền theo kết quả trúng giá của 37 thửa đất thuộc các khu tái định cư Dương Nội và tái định cư Kiến Hưng là hơn 96,1 tỷ đồng. Cụ thể, giá trị theo giá khởi điểm gần 70,5 tỷ đồng; tức chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá trúng gần 25,7 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 23/4, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Hà Đông đã tổ chức đấu giá thành công đối với 14 thửa đất ở tại các khu tái định cư trên địa bàn phường Dương Nội. Phiên đấu giá đã thu về tổng số tiền cho ngân sách ước đạt trên 51,4 tỷ đồng.

(Theo Kinh tế & đô thị Online)