Hàng trăm trường hợp phản ánh sai phạm trong quản lý đất đai

Có 488 trường hợp phản ánh rất rõ nội dung sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai và có địa chỉ cụ thể để xử lý. Đến nay, những phản ánh của công dân về cơ bản đã được Tổng cục Quản lý đất đai xử lý theo quy định.

20161013083324-0102

Có rất nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai

Mới đây, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp sổ đỏ, sổ hồng. Trên cơ sở báo cáo của các Tổ công tác và các địa phương, Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo lên Bộ trưởng kết quả thực hiện.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Tổ công tác đã phát hiện ra một số hạn chế, tồn tại trong đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu tại các địa phương. Ngoài ra, tại nhiều địa phương còn tồn tại số lượng rất lớn các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp nhưng đã dồn điền, đổi thửa nên không còn giá trị mà vẫn chưa được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới.

Điển hình, tại tỉnh Thái Bình còn 98 xã thuộc 3 huyện chưa giải quyết vấn đề này; tỉnh Nam Định còn 436.000 giấy chứng nhận chưa được cấp đổi và 204.000 trường hợp chưa được đăng ký lại. Tại Thái Bình vẫn còn tình trạng giấy chứng nhận đã ký trong giai đoạn trước năm 1998 nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, vẫn đang được lưu giữ tại cấp xã mà chưa được thu gom về Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý, rất nhiều trường hợp không có hoặc không còn sổ sách để theo dõi quản lý nên không xác định được số lượng giấy chứng nhận tồn đọng hay thất lạc…

Bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra tình trạng hồ sơ cấp giấy chứng nhận tồn đọng chậm giải quyết, hoặc quá hạn. Có nhiều trường hợp đã khắc phục tình trạng chậm giải quyết bằng cách trả lại hồ sơ cho cấp xã hoặc người sử dụng đất để bổ sung, hoàn thiện không đúng theo quy định (tại các địa phương Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghệ An, Hải Phòng); rất nhiều trường hợp do các cơ quan Nhà nước các cấp xử lý hồ sơ chưa đúng quy định…

Đặc biệt, tại các địa phương, qua kiểm tra vẫn còn một số quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chưa được địa phương triển khai thực hiện (chưa thực hiện việc đăng ký bắt buộc đối với những trường hợp chưa đăng ký; chưa lập sổ địa chính điện tử; giấy chứng nhận thu hồi để lưu nhưng không chứng nhận lý do thu hồi…).

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã tiến hành kiểm tra, xác minh những trường hợp sai phạm được phản ánh qua đường dây nóng của Bộ về việc chậm trễ trong công tác cấp giấy chứng nhận. Kết quả kiểm tra cho thấy, rất nhiều trường hợp do các cơ quan chuyên môn tham mưu không đúng; nhiều trường hợp người sử dụng đất phản ánh không đúng hoặc lỗi từ phía người sử đụng đất.

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, việc công bố đường dây nóng của Bộ đã tạo ra một kênh để người dân chia sẻ những vướng mắc, bức xúc trong quản lý đất đai tại địa phương. Từ đây, các cơ quan quản lý có điều kiện để xem xét tình hình thực thi pháp luật tại cấp cơ sở, từ đó có các giải pháp hiệu quả.

(Theo Tiền phong Online)