Hà Nội: Thu hồi hơn 4.000m2 đất làm văn phòng

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định thu hồi 4.024,2m2 đất tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây đang quản lý cho Công ty Đại Hoàng Long – (TNHH) thuê làm văn phòng làm việc và cửa hàng dịch vụ giới thiệu sản phẩm.

20170215142251-b53e

Hà Nội thu hồi hơn 4.000m2 đất làm văn phòng, cửa hàng giới thiệu việc làm (Ảnh: Internet)

Theo quyết định, tổng diện tích 4.024,2m2 đất có: 301.5m2 đất (khu 2) nằm trong chỉ giới mở đường, không được xây dựng công trình, khi thành phố thu hồi phải bàn giao lại; thời hạn thuê đất, hằng năm; hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. 3.722,7m2 đất (khu 1) nằm ngoài chỉ giới mở đường, sử dụng làm văn phòng làm việc và cửa hàng dịch vụ giới thiệu sản phẩm; thời hạn thuê đất là 50 năm từ ngày UBND thành phố ký quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá (ngày 15/4/2016); hình thức, nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Công ty Đại Hoàng Long có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để làm các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất theo quy định; làm thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất; nộp tiền thuê đất hằng năm, truy nộp tiền thuê đất do Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây còn thiếu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND thành phố; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định. Kế thừa và thực hiện mọi nghĩa vụ của Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Phúc Thọ, xã Phúc Hòa chịu trách nhiệm kê khai, cập nhật và chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính theo quy định; kiểm tra việc chấp hành luật đất đai, xây dựng, môi trường của Công ty Đại Hoàng Long; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này sẽ hết hiệu lực thi hành nếu sau 12 tháng từ ngày ký, Công ty Đại Hoàng Long chưa liên hệ với các cơ quan liên quan để thực hiện quyết định này. Trong quá trình sử dụng, nếu sử dụng đấ không đúng mục đích, thì Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ phối hợp với Giám đốc Sở TN&MT lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

(Theo Vietstock)