Hà Nội thu hàng ngàn tỷ đồng từ đấu giá đất

Đến nay, sau 8 tháng triển khai, Hà Nội hiện có 15 đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3ha. 2.426 tỷ đồng là tổng số tiền thu về từ việc bán đấu giá.

Trong năm 2016, theo kế hoạch số 75/KH-UBND, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở TN&MT và các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu giá.

Sau 8 tháng triển khai, Hà Nội hiện có 15 đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3 ha. 2.426 tỷ đồng là tổng số tiền thu về từ việc bán đấu giá. Với những con số ấn tượng này, hiện Hà Nội đã đạt 58% kế hoạch năm 2016. Hà Nội dự định trong năm nay sẽ thu hơn 3.050 tỷ đồng từ đấu giá đất, gồm các dự án từ 5.000m2 trở lên thuộc Thành phố quản lý. Số còn lại là đất nhỏ lẻ, xen kẹt dưới 5.000m2 do quận, huyện, thị xã quản lý.

20160919141834-cbdc

Từ năm 2013 đến nay, việc bán đấu giá QSDĐ trên địa
bàn Thành phố luôn vượt kế hoạch đề ra

Để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, trong những tháng còn lại năm 2016, Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã và Sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục về giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức các phiên đấu giá sớm nhất.

Từ năm 2013 đến nay, việc bán đấu giá QSDĐ trên địa bàn Thành phố luôn vượt kế hoạch đề ra. Chỉ riêng năm 2015, số liệu từ Sở TN&MT Hà Nội cho biết đã có 22 quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với diện tích đất đấu giá đạt 18,9 ha, thu về cho ngân sách 3.398 tỷ đồng (đạt 128% kế hoạch).

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội thì quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất đấu giá cần tháo gỡ trong thời gian tới.

(Theo Tiền phong)