Hà Nội sẽ ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ban hành Công văn số 103/UBND-ĐT yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

20170111080729-26e1

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức và tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn quyết liệt trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện; rà soát, đẩy mạnh công tác lập, ban hành quy chế, quy định quản lý, thiết kế đô thị thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện nhằm phục vụ cho việc quản lý quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn thanh tra Liên ngành thành phố chỉ ra tại Báo cáo số 424, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã theo quy định; Kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; hoàn thành trong tháng 01/2017 và gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về những tồn tại, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương ban hành một số quy định, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc chức năng của Sở, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; Rà soát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Quy hoạch Phân khu, Quy hoạch chi tiết; Quy định phân cấp công tác quản lý quy hoạch; Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc 2 bên tuyến đường mới mở; Đặc biệt với các khu vực giáp ranh, các khu có chức năng đặc thù trong thành phố trình UBND thành phố xin ý kiến thống nhất với Bộ Xây dựng trong công tác quản lý.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan hoàn thiện Dự thảo trình UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong đó, để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, quy định rõ trách nhiệm, hình thức kỷ luật với các cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng để xảy ra vi phạm. Đồng thời, xây dựng Quy định và Quy trình thiết lập hồ sơ quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Phối hợp cùng Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, kiện toàn bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong đó, tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện những cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định; chú trọng thanh tra định kỳ, đột xuất với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành tiếp tục phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về đất đai trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp, đất công, đất bãi bồi ven sông, vi phạm hành lang lưới điện, hành lang thoát lũ, đê điều có liên quan đến hoạt động xây dựng; kịp thời phân bổ, bố trí đủ ngân sách cho các cơ quan đơn vị để đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

(Theo Tiền phong Online)