Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3

Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất công cộng đơn vị ở sang chức năng đất công cộng thành phố, khu ở tại vị trí thực hiện dự án chi nhánh ngân hàng Agribank và tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng không làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung của toàn ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E2 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/5000.

Theo đó, diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 6.893m2 (phù hợp với quy mô diện tích đã được cấp thẩm quyền cho thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank).

Mục đích điều chỉnh nhằm hướng tới sự phù hợp chủ trương của UBND thành phố và tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu về tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng, chi nhánh ngân hàng Agribank. Đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, hình thành công trình có hình thức kiến trúc hiện đại và hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, trục đường. Xây dựng và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xây mới với khu vực hiện có, với các dự án đang triển khai xây dựng khu vực xung quanh.

20160610081936-70dc

Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị S3

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất được phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và chi nhánh ngân hàng Agribank tại An Khánh, Hoài Đức theo quy định.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với diện tích đất đã giao cho Agribank (để xây dựng chi nhánh ngân hàng và tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng) tại một phần diện tích ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất công cộng đơn vị ở sang chức năng đất công cộng thành phố, khu ở tại vị trí thực hiện dự án tổ hợp và chi nhánh Agribank không làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung của toàn ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3. Những nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh trên thì tiếp tục thực hiện theo quy hoạch phân khu đô thị S3 đã được phê duyệt.

(Theo Bizlive)