Giá đền bù GPMB quốc lộ 1A đoạn Văn Điển-Ngọc Hồi cao nhất 26 triệu/m2

TP. Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi. Theo đó, giá đền bù cao nhất là gần 26 triệu đồng/m2, thấp nhất là 7,5 triệu đồng/m2.

20160527081146640

Giá đất đền bù GPMB đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi cao nhất là 26 triệu đồng/m2

Dự án trên rơi vào cảnh dở dang suốt nhiều năm qua vì không có mặt bằng sạch. Do đó, TP. Hà Nội đã ban hành bảng giá đất đền bù mới áp dụng riêng cho dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án. Tình trạng chi phí GPMB của nhiều dự án đầu tư hạ tầng giao thông tại Hà Nội cao hơn nhiều so với chi phí xây lắp dự án đang diễn ra với nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi có tổng chiều dài khoảng 3,8 km, khi áp giá đền bù GMPB mới này, chi phí GPMB đã lên tới 507 tỷ đồng, tức khoảng 22,7 triệu USD. Như vậy mỗi ki lô mét dự án có chi phí GPMB lên tới gần 6 triệu USD. Trong khi chi phí xây lắp và chi phí dự phòng toàn bộ dự án chỉ vào khoảng 381 tỷ đồng, tức khoảng 17 triệu USD.

Sự việc trên cũng cho thấy những bất cập trong công tác quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đã đẩy chi phí đầu tư, suất đầu tư các dự án tăng gấp nhiều lần so với chi phí xây lắp.

Theo phê duyệt của UBND TP. Hà Nội, giá đất đền bù GPMB dự án Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi được chia làm 3 khu vực chính, gồm: khu vực xã Tứ Hiệp vị trí VT1 từ cuối thị trấn Văn Điển đến hết xã Tứ Hiệp, phía đối diện đường tàu có hệ số đền bù đất là 1,58 lần tương đương giá đền bù đất làm tròn khoảng 26 triệu đồng/m2; vị trí VT4 có hệ số đền bù là 1,8 lần, tương đương giá đền bù là 13,6 triệu đồng/m2.

Riêng khu vực xã Ngọc Hồi – Liên Ninh lại được chia thành 3 vị trí khác nhau với giá đất đền bù GPMB như sau: vị trí VT1 từ cầu Ngọc Hồi đến hết địa phận huyện Thanh Trì phía đối diện đường tàu có hệ số đền bù là 1,21 lần, tương đương giá đất làm tròn khoản 14,7 triệu đồng/m2; vị trí VT2 có hệ số đền bù là 1,21 lần tương đương giá đất 9,6 triệu đồng/m2; vị trí VT3 có hệ số đền bù là 1,14 lần tương đương giá đất gần 7,5 triệu đồng/m2.

Cùng với việc ban hành giá đền bù GPMB, UBND TP. Hà Nội cũng ban hành giá đất tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa để triển khai thực hiện dự án. Theo đó, giá đất tái định cư phục vụ dự án dao động từ 3,8 – 8,2 triệu đồng/m2.

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)