Dồn điền đổi thửa ở Hà Nội sẽ hoàn thành trước 30/7

Hà Nội yêu cầu hoàn thành dồn điền đổi thửa trước 30/7. Đó là nội dung công văn số 5639/VP-ĐT vừa được ban hành. Trên cơ sở công văn, UBND TP. Hà Nội đã cho ý kiến chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

20160711081226295

Hà Nội yêu cầu hoàn thành dồn điền đổi thửa trước 30/7

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc dồn điền đổi thửa trước 30/7/2016. Thời hạn để tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố là trước 10/8/2016.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính đề xuất việc sử dụng kinh phí để hợp đồng lao động thời vụ thực hiện việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố đảm bảo hoàn thành trong năm 2016.

 

(Theo Báo Xây dựng Online)