Dân bớt khổ khi điện tử hóa thủ tục làm sổ đỏ

Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và môi trường vừa dự kiến sẽ điện tử hóa 17 thủ tục hành chính trong đó có thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sở hữu nhà.

20160707091931-7103

Người dân sẽ được nhanh chóng cấp sổ đỏ nhờ điện tử hóa thủ tục làm sổ đỏ

Theo dự thảo này thì có rất nhiều thủ tục có thể tiến hành một cách nhanh chóng thông qua việc giao dịch điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cập nhật dữ liệu đất đai, tránh được phiền hà, giảm thời gian và hạn chế được rất nhiều tiêu cực.

Giao dịch điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai gồm: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định; thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình khi hết hạn sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Ngoài ra, người dân cũng có thể yên tâm giao dịch một số hoạt động cũng có thể giao dịch qua mạng như: cấp đổi, cấp lại, đính chính, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Hơn nữa, còn có rất nhiều hoạt động đổi mới liên quan đến đăng ký đất đai có thể giao dịch điện tử cụ thể như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở; Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; đăng ký các biến động đất đai…

Ngoài ra, một số hoạt động như cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ định giá đất, thẩm định năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai… cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định có thể giao dịch điện tử

Các hoạt động giao dịch điện tử về đất đai trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng căn cứ tình hình thực tế để quyết định các giao dịch điện tử khác.

(Theo CafeF)