Chưa xây dựng KCN Tiến Thắng và Khu nhà ở công nhân tại huyện Mê Linh

Mới đây, UBND Hà Nội đã có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Tiến Thắng và Khu nhà ở công nhân tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

20160518155803-1abb

Khu Công nghiệp Tiến Thắng và khu nhà ở công nhân tại huyện Mê Linh chưa
được xem xét đầu tư xây dựng. Ảnh minh họa

Cụ thể, trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận và chỉ đạo rõ: Yêu cầu thực hiện đúng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện tại, UBND thành phố chưa xem xét việc đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Tiến Thắng và khu nhà ở công nhân tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội do đề xuất này không phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. UBND TP. Hà Nội Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo cho nhà đầu tư được biết.

(Theo Thời báo Ngân hàng)