Cho phép Thái Nguyên và Quảng Ngãi chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc địa bàn 2 tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ngãi.

20160730084500317

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Thái Nguyên và Quảng Ngãi.
Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định việc chuyển mục đích sử dụng của 67 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển mục đích sử dụng của 87,75 ha đất trồng lúa sang loại hình đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ngãi thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng các quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

(Theo Báo Đầu tư Online)