Cấp phép xây dựng theo mô hình ‘một cửa liên thông’ tại Tp.HCM

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến đồng ý kế hoạch thí điểm cấp phép xây dựng theo mô hình “một cửa liên thông” mà Sở Xây dựng đề xuất.

Tại buổi giao ban trực tuyến với 24 quận, huyện, các sở ngành và một số xã, phường trên địa bàn về công tác cải cách hành chính, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến đã đồng ý kế hoạch thí điểm cấp phép xây dựng theo mô hình “một cửa liên thông” mà Sở Xây dựng đề xuất.

Dự kiến trong tháng 11/2016, người dân và doanh nghiệp muốn được cấp phép xây dựng thì việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết đều tại Sở Xây dựng (nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở này; còn thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện thì vẫn làm theo quy định hiện hành).

20161013093213-0dec

Các thủ tục liên quan đến các sở ngành khác về quy hoạch, kiến trúc, nhà đất, PCCC…
đều được Sở Xây dựng chủ động giải quyết, người dân
không phải tự liên hệ hay đi lại nhiều lần

Theo đánh giá chung của ông Tuyến, thủ tục hành chính dù đã được rà soát, bổ sung, sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực, văn bản còn chồng chéo, bất cập.

Đơn cử như ở một số đơn vị, vai trò của người đứng đầu chưa quyết liệt, chậm kiểm tra công vụ và cải cách hành chính dẫn đến tình trạng gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu vẫn còn, chưa có chuyển biến, làm ảnh hưởng đến sự phát triển đối với chính quyền thành phố.

Ông Tuyến yêu cầu các sở ngành, quận, huyện tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp.

(Theo Thanh niên)