Bổ sung 100 ha KCN Láng Trâm vào quy hoạch cả nước

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp Láng Trâm với diện tích 100 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước.

20160513073605193

Khu công nghiệp Láng Trâm. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.

Bên cạnh đó, sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và thực hiện giám giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu hiện có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 là 422 ha, gồm khu công nghiệp Láng Trâm 100 ha , khu công nghiệp Trà Kha 65 ha và khu công nghiệp Ninh Quới 257 ha.

Được biết, đến tháng 8/2015, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã cấp 10 giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp Láng Trâm và Trà Kha với tổng vốn đăng ký gần 1000 tỷ đồng. Theo đó, có 4 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất và đóng góp không nhỏ vào ngân sách của tỉnh, cũng như góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

(Theo Báo Chính phủ)