5 điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý vận hành chung cư

Nghị định 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

20160719075221-d98f

Kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý vận hành chung cư phải đáp ứng
đủ 5 điều kiện. Ảnh minh họa: Hoàng Lâm/TTXVN

Theo đó, cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ 5 điều kiện sau:

Thứ nhất, là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; phải có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo đại học, cao đẳng, hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, có cơ sở vật chất đầy đủ, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Thứ ba, có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành.

Thứ tư, có tối thiểu 40% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Thứ năm, được Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều kiện đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

(Theo Thông tấn xã Việt Nam)